KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA                            

PROGRAM KONFERENCJI


08.45 - 9.30
Rejestracja uczestników (hol budynku DSW przy ul. Strzegomskiej 55)

09.30 - 10.00 Powitanie uczestników konferencji (s. 111, I p.)

Prof. dr hab. Beata Borowicz-Sierocka - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Prof. dr hab. Bogusława Bobek-Ostrowska - Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Uniwersytet Wrocławski)

10.00 - 12.00 SESJA PLENARNA

Prowadzący: Prof.dr hab. Wojciech Skrzydlewski
(DSW)

1)  Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz  (UŚ) Społeczeństwo obywatelskie w czasach społeczeństwa informacyjnego - ile strat, ile korzyści, ile ryzyka?
2)  Prof. dr hab. Marek Jeziński ( UMK) Funkcje społeczne telewizji internetowej.
3)  Dr Bartłomiej Łódzki (DSW) Kierunki rozwoju radia – autonomia czy konwergencja?
4)  Dr Joanna Mikosz (UŁ) Niestandardowa reklama internetowa.
5)  Dr Agnieszka Węglińska (DSW) Jak nowe media zmieniły naturę telewizyjnych przekazów?
6)  Dr Piotr Bielawski  (DSW) „Telewizja lokalna - fenomen 'zwierciadła…”

12.00 - 12.10 Dyskusja

12.10 - 12.30 Przerwa na kawę

12.30 - 13.45 Sekcja I 

KONTEKSTY KULTURY KONWERGENCJI


Prowadzący:
Prof.dr hab. Beata Borowicz-Sierocka
(DSW)

1) Red. Marek Staniewicz (DSW) Między Internetem a telewizją - wirtualne światy w serialach XXI wieku.
2) Mgr Krzysztof Kuźmicz, Mgr Szymon Nożyński  (DSW) Amator w sieci, czyli broadcast yourself.
3) Mgr Aleksandra Osuch (UW) Od Jazz Radia do www.radiojazz.fm.
4) Mgr Łukasz Wojtkowski  (UMK) Funkcjonowanie redakcji UMK TV.
5) Marta Jachym (studentka DSW) Portale społecznościowe o tematyce towarzyskiej – próba analizy.

13.45 - 14.00 Dyskusja

12.30 - 13.45 Sekcja II

POLITYCZNE I PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA NOWYCH MEDIÓW

Prowadzący:
Dr Agnieszka Węglińska
(DSW)

1) Mgr Barbara Brodzińska-Mirowska (UMK) Nowe media a rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
2) Dr Katarzyna Giereło - Klimaszewska (Ekspert RPPR i TV) Wizerunek polityka w sieci.
3) Mgr Joanna Bukowska  (DSW) Zniesławienie internetowe. Czy anonimowość zapewnia bezkarność?
4) Mgr Adam Reczuch (UE we Wrocławiu ) Prawne i pozaprawne aspekty rozwoju usług audiowizualnych na terenie Unii Europejskiej w oparciu o koncepcję „telewizji bez granic” .
5) Marlena Mech ( studentka DSW) Przeciwdziałanie przestępstwom w cyberprzestrzeni.

13.45 - 14.00 Dyskusja

14.00 - 15.00 UROCZYSTY OBIAD


15.00 - 17.15 Sekcja III

TELEWIZJA INTERNETOWA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ


Prowadzący:
Prof.dr hab. Ireneusz Sierocki
(DSW)

1) Red. Waldemar Chudziak (TVP Wrocław) Dlaczego nie udało się założyć telewizji internetowej?
2) Mgr Anna Michalak-Zięty (DSW) „Telewizja uwolniona od telewizora”  - różnorodność formatów i znaczeń (analiza wyników badań).
3) Red. Leszek Budrewicz  (DSW)  TV RP – spełniona przepowiednia Alvina Tofflera. Homogenizacja przekazów multimedialnych na przykładzie transmisji     „Rzeczpospolitej” w Internecie.
4) Mgr inż. Maciej Pańka ( UMK) Przyszłość telewizji interaktywnej w realiach akademickich.

16.00 - 16.15 Przerwa na kawę


5) Mgr Lesław Jakub Paździor (DSW) Od kucharza Kuračka po Banian.tv – oryginalne pomysły na interaktywność w telewizji i ich zastosowania edukacyjne.
6) Emilia Czuryk i Marcin Pacholak (KampusTV) Powstanie i działalność studenckiej telewizji internetowej na przykładzie KampusTV.
7) Przemysław Mackaszwili (student DSW) Patio Tv jako alternatywa dla komercyjnych stacji muzycznych.
8) Grzegorz Szurkowski (student DSW) Telewizja dla każdego.

17.15 - 17.30 Dyskusja

15.00 - 17.15 Sekcja IV

DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE W NOWYCH MEDIACH
Prowadzący: Dr Piotr Bielawski (DSW)

1) Mgr Marcin Drews  Dziennikarstwo obywatelskie a reżim kapitału i propaganda polityczna na przykładzie fenomenu telewizji lokalnych w Lubinie.
2) Mgr Monika Gmurek (UW) Nowe media jako katalizator społeczeństwa uwięzienia.
3) Mgr Piotr Szumlewicz (UW)  Wykluczenie z sieci i w sieci.
4) Dr Dušan Bogdanov(UO) Biuletyn Informacji Publicznej – jeden z filarów społeczeństwa obywatelskiego.

16.00 - 16.15 Przerwa na kawę

5) Mgr Marta Dorenda(UMK w Toruniu) Obywatelskość w sieci.
6) Mgr Witold Machura  (UAM) Dziennikarstwo obywatelskie w perspektywie prasoznawczej: czy idealizm wyklucza profesjonalizm.
7) Dawid Marcinkowski (student DSW) Portale społecznościowe – analiza wybranych przypadków.

17.15 - 17.30 Dyskusja

17.30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI


Patronat