KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA                            

Telewizja internetowa szansą dla rozwoju
inicjatyw lokalnych i dziennikarstwa obywatelskiego

Wrocław, 18 listopada 2009 r.
             
             Chcielibyśmy zaprosić państwa do dyskusji nad  funkcją nowych mediów, które stały się forum debaty publicznej na płaszczyźnie lokalnej, ogólnonarodowej oraz globalnej. Telewizja internetowa jest przykładem konwergencji form komunikowania z sektorem usług, platformą dla edukacji, szansą dla inicjatyw niszowych. Chcielibyśmy rozważać zagadnienia interaktywności telewizji internetowej i problem komunikacji mobilnej. Ponadto należy ją traktować jako medium transgraniczne o zasięgu międzynarodowym.
Proponujemy dyskusję w następujących obszarach tematycznych:Obrady plenarne


  • Rola nowych mediów w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
  • Drogi rozwoju nowych mediów;

Obrady w sekcjach badawczych


  • Telewizja internetowa w Polsce i na świecie;
  • Telewizja internetowa jako przestrzeń dla rozwoju inicjatyw lokalnych i niszowych;
  • Edukacyjne konteksty nowych mediów;
  • Media internetowe jako platforma komunikacyjna w biznesie;
  • Komunikacja mobilna; 

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać do 31 października 2009 r. na adres tv.konferencja@gmail.com
Przewiduje się opublikowanie tomu pokonferencyjnego.

Teksty gotowych referatów należy dostarczyć do 18 listopada 2009 r. drogą elektroniczną.


Koszt konferencji (obejmujący opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne oraz wydanie tomu pokonferencyjnego) wynosi 200 zł.
Opłatę prosimy przesyłać na konto:
BZ WBK SA XIII O/Wrocław 33 1090 2402 0000 0006 1001 1564 z dopiskiem Telewizja Internetowa.
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul: Wagonowa 9

53-609 Wrocław


karta_zgoszeniowa.pdf
File Size: 55 kb
File Type: pdf
Download File

karta_zgoszeniowa.doc
File Size: 94 kb
File Type: doc
Download FileKontakt

dr Agnieszka Węglińska
mgr Anna Michalak
ul: Strzegomska 47, 53-611 Wrocław
tel. (071) 355 14 38
e-mail: tv.konferencja@gmail.com

Napisz wiadomość

Patronat